Oznamy

VO Ihrisko

15.07.2021 15:32
Vývza na predloženie ponuky.pdf (2875163) Príloha 1 - Cenová ponuka - vzor.xlsx (42135) Príloha 2 - Čestné vyhlásenie o vylúčení konfliktu.docx (20341) Príloha 3 - Návrh Zmluvy o dielo.pdf (178095)

Dodatok k zmluve

26.11.2020 07:42
dodatok k zmluve- most.pdf (930959)

Výmena zariadenia v KSB

30.10.2020 00:00
Vymena zariadenia v KSB.pdf (219851)

Zmluva o dielo

07.10.2020 09:18
zmluva o dielo - MOST.pdf (263729)

Verejné obstarávanie - výstavba mostu

23.09.2020 08:16
Verejné obstarávanie.pdf (1566557)

Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok

11.07.2020 10:15
zámer Dorková.pdf (109,6 kB)

Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce ako prípade osobitného zreteľa

01.07.2020 11:04
oznámenie -1.pdf (106270)  

VO -rekonštrukcia voj. cintorína

07.05.2020 07:34
 Vrerejné obstarávanie .pdf (706080)

VO - stavebné úpravyOcÚ Mlynárovce

26.02.2020 12:19
D. Celková situácia stavby.pdf (75224) E.1 Pôdorys 1.NP - Búracie práce.pdf (104223) E.6 Pohľady - Búracie práce.pdf (119772) E.5 PRIEČNÝ REZ B-B - BÚRACIE PRÁCE.pdf (126594) F.1 Pôdorys 1.NP - Navrhovaný stav.pdf (185232) F.2 Pôdorys 2.NP - Navrhovaný stav.pdf (163202) F.4 Priečný rez A-A -...

VO-rekonštrukcia kanalizácie

04.02.2020 10:58
Výzva na predloženie cenový ponúk.pdf (1229529)
1 | 2 >>