Historia obce

Mlynárovce ležia v Nízkych Beskydách v nadm. výške okolo 290 m. Sídlisko založil šoltýs s usadlíkmi v 14. storočí. Najstarší písomný doklad o dedine pochádza z r. 1414. Bola majetkovou súčasťou panstva Makovica. V r. 1427 tu hospodárilo okolo 35 poddanských domácností. V 15. storočí bol rím. kat. kostol drevený. V r. 1600 bolo v sídlisku 17 poddanských domov, možno aj kostol a fara. V r. 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 25 až 19 poddanských domácností. V dedine bol aj mlyn. V r. 1828 bolo 54 domov a 415 obyv., v r. 1900 bolo 354 obyv., v r. 1970 466 obyv. Počas 1. svet. vojny bola obec poškodená, 24 domov zhorelo. V čase hospodárskej krízy mnohí obyvatelia sa vysťahovali za prácou do Kanady a USA. V septembri 1944 do obce prišlo nemecké vojsko. Mlynárovce boli oslobodené 19. 1. 1945 vojskami 276. streleckej divízie generálamajora P. M. Bažka. V čase okupácie odišlo do ZSSR 24 obyv. V r. 1949 bol v obci rozsiahly požiar, pri ktorom zhorelo 8 domov. Do r. 1958 bolo vystavaných 18 nových domov. V r. 1957 po prvýkrát do obce prichádza autobus. V r. 1957 bola obec elektrifikovaná. V r. 1959 bolo založené JRD. V 90-tych r. sa JRD rozpadlo a v r. 1995 bolo založené Poľnohospodárske družstvo Mlynárovce, ktoré sa venuje chovu oviec a výkrmu jatočných ošípaných. V obci je výroba pančuchového tovaru a výroba pekárenských výrobkov. V obci bol postavený dom kultúry, obchod, škola a fara. V r. 1877 postavili cerkov Bohorodičky a zač. 20 stor. pricestnú kaplnku.

Obec založili na zákupnom práve na území panstva Radoma v polovici 14. storočia. Obec je doložená z roku 1414 ako Molnarwagasa, neskôr ako Mlinarocz (1618), Mlinarowcze (1773); maďarsky Mlinaróc, Molnárvágása.

Obec v roku 1427 mala 30 port. Patrila Cudarovcom a panstvu Makovica. V roku 1787 mala 60 domov a 417 obyvateľov, v roku 1828 mala 54 domov a 415 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom, chovali dobytok a pracovali v lesoch.

V 2. polovici 19. storočia tu bolo vysťahovalectvo. Počas I. svetovej vojny bola obec poškodená. Mnohí obyvatelia sa vysťahovali. V roku 1932 tu bola demonštrácia proti hladu a nezamestnanosti.


Mlynárovce sa stali centrom roľníckeho hnutia. Časť obyvateľstva odchádzala za prácou do okolitých priemyselných závodov.

Osobnosti:

V obci pôsobil ako učiteľ Fedor Lazorik - rusinský spisovateľ