Symboly obce

Erb    

 

V modrom štíte na zelenej, šiestimi striebornými kameňmi preloženej pažiti je striebroodetý muž v zlatom klobúku a zlatých čižmách v upaženej pravici so striebornou sekerou na zlatom porisku, v upaženej ľavici so zlatou palicou. Znamenie erbu tvorí žánrový motív podľa odtlačku typária obce z roku 1868. Erb bol prijatý obecným zastupiteľstvom 14. septembra 2004 a je zapísaný v Heraldickom registri SR pod číslom HR: M-165/2004. Autormi erbu sú Sergej Pančák a Leon Sokolovský.

Vlajka

Vlajka obce pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách: žltá, zelená, modrá a biela. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvoma zastrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.