Kultúra a zaujímavosti

Cirkev

Chrám:Narodenia Presvätej Bohorodičky z roku 1877 Kaplnka:Nanebovstúpenia Pána, 1890

Zoznam farárov: Anton Jakovič 1821; Michal Beneš 1823; Juraj Zubrický 1840-1859; Alexander Rojkovič 1859-1860; Anton Molčan 1860-1914; Aurel Petrik 1915-1920; Emil Kellö 1920-1922; Michal Baláž 1923-1950; Juraj Červený 1968-1977; Michal Baraník (excur. z Cerniny) 1977-1978; Mikuláš Pavlík 1978-1980; Teodor Hanát 1980-1982; Michal Stanko st. 1982-1990; Vasiľ Kočemba (excur. z Hrabovčíka) 1990-1994; Pavol Litavec (excur. z Cerniny) 1994-1997; Juraj Popovič 1997-2003; Marián Buraľ 2003-2008;Vojtech Horvnyák 2008-

Pamiatky

  • Na obecnom cintoríne rastie zákonom chránená lipa
  • Cintorín vojakov padlých v prvej svetovej vojne kde je pochovaných 750 padlých
  •          

Šport

V minulosti mala obec veľmi aktívnu telovýchovnú organizáciu. Bola zameraná na futbal. V menšej miere na volejbal a stolný tenis. V súčasnosti obec nemá žiadnu organizovanú športovú aktivitu. Po predošlej činnosti ostalo v obci futbalové a tenisové ihrisko. Raz ročne, zvyčajne počas leta, obec organizuje športové hry pre deti, ktoré sú v obci na prázdninách.