Obecny úrad

Starosta obce: Peter Kidala

Poslanci: Ján Gardoš

              Peter Palidrab

              Dana Guzejová

              Michal Červeňak

              Michal Dzúr

Komisie:

             Na ochranu verejného poriadku:

                                                          Predseda: Dana Guzejová

                                                            Členovia: Michal Červeňak

                                                                          Peter Palidrab

                        Protipovodňová komisia:

                                                           Predseda: Michal Dzúr

                                                             Členovia: Ján Gardoš

                                                                              Peter Palidrab