Dokumenty

Zmluva o vypožičke

01.12.2020 09:18
Zmluva o vypožičke-ŠÚ SR.pdf (1206709)

Zmluva o spolupráci č. USVRK-OIP-2020-001620-005

16.11.2020 13:57
zmluva o spolupráci MV SR- časť 1.pdf (11536861)   zmluva o spolupraci MV SR- časť 2.pdf (11612485)

Kúpna zmluva

18.09.2020 09:10
Dorková.pdf (602737)

Kúpna zmluva

18.08.2020 11:04
ZMLUVA.pdf (569694)

Zmluva- obnova cintorína

15.07.2020 09:50
Zmluva Filarsky.pdf (414060)

Spoločný PHSR obcí MAS Dukla

14.07.2020 10:33
Spoločný PHSR obcí MAS Dukla na obdobie 2019-2027.pdf (1992375)

Záverečný účet obce

20.05.2020 11:42
Záverečný účet obce za rok 2019.pdf (847914)

štandardy kvality - voda odpadová

26.02.2020 10:32
Štandardy kvality - odpadová voda.pdf (428237)

PHSR

01.02.2020 08:19
Program hosp. a soc. rozvoja obce Mlynárovce.pdf (731697)

Zmluvy

25.06.2019 10:20
Zmluva PSK.pdf (967288) zmluva-cintorin.pdf (2556305)
1 | 2 >>

Dokumenty

Zmluva o vypožičke

01.12.2020 09:18
Zmluva o vypožičke-ŠÚ SR.pdf (1206709)

Zmluva o spolupráci č. USVRK-OIP-2020-001620-005

16.11.2020 13:57
zmluva o spolupráci MV SR- časť 1.pdf (11536861)   zmluva o spolupraci MV SR- časť 2.pdf (11612485)

Kúpna zmluva

18.09.2020 09:10
Dorková.pdf (602737)

Kúpna zmluva

18.08.2020 11:04
ZMLUVA.pdf (569694)

Zmluva- obnova cintorína

15.07.2020 09:50
Zmluva Filarsky.pdf (414060)

Spoločný PHSR obcí MAS Dukla

14.07.2020 10:33
Spoločný PHSR obcí MAS Dukla na obdobie 2019-2027.pdf (1992375)

Záverečný účet obce

20.05.2020 11:42
Záverečný účet obce za rok 2019.pdf (847914)

štandardy kvality - voda odpadová

26.02.2020 10:32
Štandardy kvality - odpadová voda.pdf (428237)

PHSR

01.02.2020 08:19
Program hosp. a soc. rozvoja obce Mlynárovce.pdf (731697)

Zmluvy

25.06.2019 10:20
Zmluva PSK.pdf (967288) zmluva-cintorin.pdf (2556305)
1 | 2 >>