Dokumenty

SLSP

24.12.2021 13:03
SLSP_VOP_POP_Sadzobnik.pdf (1267656) Sporobusiness-dotácie (104537)

stavebné úpravy OcÚ

31.05.2021 07:36
rozpočet - oprava .PDF (9392002) zmluva o dielo.pdf (2752071) rozpočet.pdf (6390602)

Zmluva o vypožičke

01.12.2020 09:18
Zmluva o vypožičke-ŠÚ SR.pdf (1206709)

Zmluva o spolupráci č. USVRK-OIP-2020-001620-005

16.11.2020 13:57
zmluva o spolupráci MV SR- časť 1.pdf (11536861)   zmluva o spolupraci MV SR- časť 2.pdf (11612485)

Kúpna zmluva

18.09.2020 09:10
Dorková.pdf (602737)

Kúpna zmluva

18.08.2020 11:04
ZMLUVA.pdf (569694)

Zmluva- obnova cintorína

15.07.2020 09:50
Zmluva Filarsky.pdf (414060)

Spoločný PHSR obcí MAS Dukla

14.07.2020 10:33
Spoločný PHSR obcí MAS Dukla na obdobie 2019-2027.pdf (1992375)

Záverečný účet obce

20.05.2020 11:42
Záverečný účet obce za rok 2019.pdf (847914)

štandardy kvality - voda odpadová

26.02.2020 10:32
Štandardy kvality - odpadová voda.pdf (428237)
1 | 2 >>

Dokumenty

SLSP

24.12.2021 13:03
SLSP_VOP_POP_Sadzobnik.pdf (1267656) Sporobusiness-dotácie (104537)

stavebné úpravy OcÚ

31.05.2021 07:36
rozpočet - oprava .PDF (9392002) zmluva o dielo.pdf (2752071) rozpočet.pdf (6390602)

Zmluva o vypožičke

01.12.2020 09:18
Zmluva o vypožičke-ŠÚ SR.pdf (1206709)

Zmluva o spolupráci č. USVRK-OIP-2020-001620-005

16.11.2020 13:57
zmluva o spolupráci MV SR- časť 1.pdf (11536861)   zmluva o spolupraci MV SR- časť 2.pdf (11612485)

Kúpna zmluva

18.09.2020 09:10
Dorková.pdf (602737)

Kúpna zmluva

18.08.2020 11:04
ZMLUVA.pdf (569694)

Zmluva- obnova cintorína

15.07.2020 09:50
Zmluva Filarsky.pdf (414060)

Spoločný PHSR obcí MAS Dukla

14.07.2020 10:33
Spoločný PHSR obcí MAS Dukla na obdobie 2019-2027.pdf (1992375)

Záverečný účet obce

20.05.2020 11:42
Záverečný účet obce za rok 2019.pdf (847914)

štandardy kvality - voda odpadová

26.02.2020 10:32
Štandardy kvality - odpadová voda.pdf (428237)
1 | 2 >>