Vitajte na našom webe

Tu by sa mal nachádzať úvodný text Vašej webovej prezentácie - stručne popíšte hlavnú náplň a cieľ tohto webového projektu. Úvodná stránka slúži ako rázcestník prezentácie, takže je tu vhodné návštevníkov upozorniť na najvýznamnejšie produkty a služby, ktoré ponúkate. Na tejto stránke by mali byť uvedené najdôležitejšie myšlienky Vášho projektu, ktoré podrobnejšie rozviniete na ďalších stránkach.

Upozornenie návštevníkom

Úvodná stránka Vašej webovej prezentácie funguje podobne ako výkladná skriňa obchodu. Je to miesto vhodné k prezentácii aktuálnych noviniek, zliav alebo akcií, ktoré organizujete.

Oznamy

VO Ihrisko

15.07.2021 15:32
Vývza na predloženie ponuky.pdf (2875163) Príloha 1 - Cenová ponuka - vzor.xlsx (42135) Príloha 2 - Čestné vyhlásenie o vylúčení konfliktu.docx (20341) Príloha 3 - Návrh Zmluvy o dielo.pdf (178095)

Dodatok k zmluve

26.11.2020 07:42
dodatok k zmluve- most.pdf (930959)

Výmena zariadenia v KSB

30.10.2020 00:00
Vymena zariadenia v KSB.pdf (219851)

Zmluva o dielo

07.10.2020 09:18
zmluva o dielo - MOST.pdf (263729)

Verejné obstarávanie - výstavba mostu

23.09.2020 08:16
Verejné obstarávanie.pdf (1566557)

Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok

11.07.2020 10:15
zámer Dorková.pdf (109,6 kB)

Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce ako prípade osobitného zreteľa

01.07.2020 11:04
oznámenie -1.pdf (106270)  

VO -rekonštrukcia voj. cintorína

07.05.2020 07:34
 Vrerejné obstarávanie .pdf (706080)

VO - stavebné úpravyOcÚ Mlynárovce

26.02.2020 12:19
D. Celková situácia stavby.pdf (75224) E.1 Pôdorys 1.NP - Búracie práce.pdf (104223) E.6 Pohľady - Búracie práce.pdf (119772) E.5 PRIEČNÝ REZ B-B - BÚRACIE PRÁCE.pdf (126594) F.1 Pôdorys 1.NP - Navrhovaný stav.pdf (185232) F.2 Pôdorys 2.NP - Navrhovaný stav.pdf (163202) F.4 Priečný rez A-A -...

VO-rekonštrukcia kanalizácie

04.02.2020 10:58
Výzva na predloženie cenový ponúk.pdf (1229529)
1 | 2 >>

Štítky

Neboli nájdené žiadne štítky.

Novinky

Informácie pre návštevníkov

26.05.2011 12:55
Informujte Vašich návštevníkov čo možno najčastejšie o novinkách a akciách na Vašom webe. Aby ste užívateľov naučili Vaše stránky pravidelne navštevovať, je dôležité webovú prezentáciu pravidelne aktualizovať. Pre automatickú distribúciu článkov až ku čitateľovi môžete využiť RSS kanály.

Webová prezentácia bola spustená

26.05.2011 12:54
Dnes bola spustená naša nová webová prezentácia. V tomto článku popíšte, prečo ste spustili novú prezentáciu a čo prinesie návštevníkom. Uveďte, aké máte ciele s projektom a čo prinesie užívateľom. Pokúste sa návštevníkom stručne a jasne vysvetliť, prečo by sa na túto stránku mali pravidelne...