Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce ako prípade osobitného zreteľa

01.07.2020 11:04

oznámenie -1.pdf (106270)