VO - stavebné úpravyOcÚ Mlynárovce

26.02.2020 12:19

D. Celková situácia stavby.pdf (75224)

E.1 Pôdorys 1.NP - Búracie práce.pdf (104223)

E.6 Pohľady - Búracie práce.pdf (119772)

E.5 PRIEČNÝ REZ B-B - BÚRACIE PRÁCE.pdf (126594)

F.1 Pôdorys 1.NP - Navrhovaný stav.pdf (185232)

F.2 Pôdorys 2.NP - Navrhovaný stav.pdf (163202)

F.4 Priečný rez A-A - Navrhovaný stav.pdf (164505)

F.3 Pôdorys strechy - Navrhovaný stav.pdf (97907)

F.5 Priečný rez B-B - Navrhovaný stav.pdf (200883)

F.6 Pohľady - Navrhovaný stav.pdf (138500)

E.2 Pôdorys 2.NP - Búracie práce.pdf (96204)

E.3 Pôdorys strechy - Búracie práce.pdf (89151)

E.4 PRIEČNÝ REZ A-A - BÚRACIE PRÁCE.pdf (101525)

 

Príloha č.2 - Nenacenený Výkaz-výmer.xlsx (115634)

Príloha č.3 - Identifikačné údaje uchádzača.docx (13999)

Príloha č.4 - Návrh na plnenie kritérií.docx (13976)

Príloha č.5 - Návrh Zmluvy o dielo.docx (21165)

Výzva na predkladanie cenových ponúk.pdf (2585571)